Bibliotheek
Home
Bedrijfsprofiel
Nieuws
Diensten
Faciliteiten
Bibliotheek
Projecthistorie
CV van eigenaar
Voorwaarden
Contact

Een greep uit ElegAnt Solutions' verzameling boeken en collegediktaten relevant voor RF-ontwerp, antenne-ontwerp, EMC, communicatietheorie en theorie van EM-velden:Schelkunoff en Friis: Antennes - theorie en praktijk, Nederlandse vertaling door Hans van Bruggen (2018, in kleine oplage gedrukt, niet gepubliceerd)


Schantz: The Art and Science of Ultrawideband Antennas, 2nd Edition (Artech House, 2015)


Dunsmore:  Handbook of Microwave Component Measurements with Advanced VNA Techniques (Wiley, 2012)


Allen, Dohler, Okon, Malik, Brown, Edwards: Ultra-wideband Antennas and Propagation for Communications, Radar and Imaging (Wiley, 2007)


Arnbak, Dijk, Herben, Neessen: Radio en radar (TUE, 1985)


The ARRL Antenna Book (ARRL, 1977)


Smith: Digital Signal Processing Technology (ARRL, 2001)


FM & Repeaters (ARRL, 1978)


The ARRL Handbook for the Radio Amateur (ARRL, 2000)


The Radio Amateur's Handbook (ARRL, 1978)


The Radio Amateur's VHF Manual (ARRL, 1972)


Single Sideband for the Radio Amateur (ARRL, 1970)


The ARRL UHF/Microwave Experimenter's Manual (ARRL, 1990)


The ARRL UHF/Microwave Projects Manual Volume 1 (ARRL, 1996)


The ARRL UHF/Microwave Projects Manual Volume 2 (ARRL, 1997)


Auerbach: Antennes voor de zendamateur (Kluwer, 1979)


Balanis: Antenna Theory Third Edition (Wiley, 2005)


Carr: Practical Antenna Handbook Second Edition (TAB/McGraw-Hill, 1994)


Davidse: Analog Electronic Circuit Design (Prentice-Hall, 1991)


Davidse, Nordholt, Boon, Tauritz, Arnbak, Acket: Ruisarm ontwerpen in de elektronica en communicatietechniek (Kluwer, 1988)


Devoldere: 80-Meter DX Handbook (Communications Technology, 1978)


Dijk, Maanders: Antennes en propagatie (TUE, 1984)


Dixon: Microwave Handbook Volume 1 (RSGB, 1991)


Dixon: Microwave Handbook Volume 2 (RSGB, 1991)


Dixon: Microwave Handbook Volume 3 (RSGB, 1992)


Ghavami, Michael, Kohno: Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering (Wiley, 2007)


Goedbloed: EMC Syllabus (Philips Opleidingen, 1985)


Den Hartog: Electrische trillingen en golven (Servire, 1944)


Hoen: Ontwerpen van elektronische schakelingen (UT, 1986)


Kalet: Modern Digital Modulation Techniques (CEI-Europe, 1994)


Elektronisch vademecum (Kluwer, 1968)


Liao: Microwave Circuit Analysis and Amplifier Design (Prentice-Hall, 1987)


Miron: Small Antenna Design (Newnes/Elsevier, 2006)


Muller: Inleiding E.M. veld (THT/UT, 1979)


Muller: Mikrogolftechniek 1 (THT/UT, 1979)


Orr: The Radio Handbook 15th Edition (Editors and Engineers, Ltd., 1959)


Panko: Datanetwerken en telecommunicatie vijfde editie (Pearson Education, 2005)


Pozar: Microwave Engineering Second Edition (Wiley, 1998)


Pozar: Microwave and RF Design of Wireless Systems (Wiley, 2001)


Rhea: Oscillator Design and Computer Simulation (Noble Publishing, 2000)


Rothammel: Rothammels Antennenbuch 12. aktualisierte Auflage (DARC Verlag, 2002)


Rutledge: The Electronics of Radio (incl. PUFF 2.1 microwave circuit simulation software) (Cambridge University Press, 1999)


Sampei: Applications of Digital Wireless Technologies to Global Wireless Communications (Prentice-Hall, 1997)


Schantz: The Art and Science of Ultrawideband Antennas, 1st Edition (Artech House, 2005)


Schelkunoff and Friis: Antennas, Theory and Practice (Wiley, 1952)


Sevick: Transmission Line Transformers Fourth Edition (Noble Publishing, 2001)


Squires: Fysisch experimenteren (Het Spectrum, 1972)


Sweet: MIC & MMIC Amplifier and Oscillator Circuit Design (Artech House, 1990)


Taylor: Principles of Signals and Systems (McGraw-Hill, 1994)


Vermeulen: Analoge Communicatietechniek (THT/UT, 1980)


Vermeulen: Digitale Communicatietechniek (THT/UT, 1981)


Weiner: UHF-Unterlage (Rudolf Schmidt Verlag, 1983)


Whitaker: The Electronics Handbook (CRC Press/IEEE Press, 1996)


Wood, Brown: Amateur-Television Handbook (BATC, 1981)