Bedrijfsprofiel
Home
Bedrijfsprofiel
Nieuws
Diensten
Faciliteiten
Bibliotheek
Projecthistorie
CV van eigenaar
Voorwaarden
Contact

ElegAnt Solutions (ES) biedt ad hoc consultancy en ontwerpdiensten aan op het gebied van antennes en RF-elektronica. Het eenmansbedrijf, gevestigd in Enschede, werd in 2004 opgericht door Ir. Hans van Bruggen (1959). Oprichter (tevens eigenaar) heeft een bijna levenslange praktische ervaring met RF en studeerde elektrotechniek aan de Universiteit Twente. Hij studeerde in 1987 af met een studieprogramma toegespitst op microgolftechniek, antennetechniek, radiopropagatie, voortgezette analoge elektronica, en analoge en digitale communicatietechniek. Hij werkte als RF design & application engineer achtereenvolgens bij Philips Semiconductors, Ericsson, National Semiconductor, SaRonix en Nedap, alvorens het besluit te nemen dat hij voortaan voor meer dan slechts één bedrijf wilde werken, niet langer gebonden aan één onderneming, één product of één technologie. Hij schreef een business plan om zijn specialistische kennis van RF en zijn ervaring aan te bieden aan bedrijven die zelf de juiste resources niet in huis hebben, en richtte vervolgens ES op. Hij investeerde eigen geld in het opzetten van een kantoor/RF-lab/mechanische werkplaats aan huis, voorzien van alle benodigde meetapparatuur en gereedschappen.

Sinds 2004 heeft ES gewerkt voor klanten als Sony Ericsson, Nedap en Handicare, met opdrachten variërend in omvang tussen 10 en 160 uur, soms voor meerdere klanten tegelijk. Bij de meeste opdrachten gaat het om het ontwerpen van bijzondere antennestructuren voor apparatuur met een RF-interface (bijv. 868 MHz, 2,4 GHz), zoals draadloze headsets, radiografische afstandsbedieningen en draadloze systemen voor branddetectie. Er komt altijd wel een bijzondere uitdaging bij kijken, zoals beperkte ruimte, of specifieke eisen aan het stralingsdiagram. ES beschikt over een grote verzameling boeken, artikelen en aantekeningen om op terug te vallen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de vraag van de klant. Aantrekkelijke mogelijke oplossingen worden vervolgens bestudeerd en, indien haalbaar bevonden, geoptimaliseerd met behulp van simulatietools zoals op NEC gebaseerde tools en Ansoft Designer. Er worden fysieke modellen voorbereid en getest in het eigen RF-laboratorium van ES, met meetinstrumenten die o.a. bestaan uit een 6 GHz vector network analyzer en een 22 GHz spectrum analyzer. Klanten worden ondertussen regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en belangrijke ontwerpkeuzen worden met hen besproken. Ten slotte wordt er een sample van het product, met daarin een prototype antenne of RF-schakeling aan een laatste test onderworpen, hetzij in het lab van ES, hetzij elders. De resultaten daarvan worden in de vorm van een rapport aan de klant aangeboden. Een andere categorie opdrachten is de verificatie van bestaande ontwerpen van RF-frontends. En als nevenactiviteit biedt ES technische documentatiediensten aan, zoals vertalingen E-N en D-N van handleidingen en studieboeken.

Oprichter neemt geen antenne- en RF-ontwerpopdrachten aan die groter zijn dan 160 uur aaneengesloten, en biedt geen kortingen aan voor opdrachten van grotere omvang. Dit om te vermijden dat de relatie met de klant gaandeweg gaat lijken op een gewone dienstbetrekking. Met name de snelheid van reactie (terugkoppeling) van de kant van klanten, van wezenlijk belang voor ES om snel en gericht te kunnen werken, blijkt in de praktijk slechter te worden bij langer durende opdrachten. Kleinere opdrachten dragen eraan bij dat er 'druk op de ketel' blijft staan. Gewoonlijk wordt er een schatting gemaakt van de hoeveelheid tijd die nodig is voor een opdracht, en wordt er in het contract een voorlopig maximum gesteld aan het aantal uren. Elke keer dat ES de voortgang rapporteert aan de klant worden ook altijd de uren aangegeven die tot dat moment zijn besteed, zodat de klant de kosten in de gaten kan houden.

Met betrekking tot het ontwerpen van antennes specialiseert ES zich in het ontwerp van elektrisch kleine antennes, breedbandige antennes en elektrisch of magnetisch aangestoten antennes. De impedantieaanpassing, operationele bandbreedte en stralingsrendement zijn typische uitdagingen die verbonden zijn aan het ontwerpen van elektrisch kleine antennes. ES past een aantal technieken toe om de performance van deze antennes te optimaliseren. Het gebruik van d.m.v. een E- of H-veld gekoppelde in plaats van galvanisch aangesloten antennes vormt een interessant alternatief voor vele toepassingen omdat deze oplossing bepaalde voordelen met zich meebrengt, zoals beveiliging tegen ESD. Het radiodeel kan op pcb geïmplementeerd worden en de (conforme) antenne kan onderdeel worden van de behuizing, zonder fysieke verbinding ertussen.

ES biedt zijn diensten aan onder zijn Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de regionale Kamer van Koophandel. De tekst is te lezen op de bedrijfswebsite www.elegantsolutions.nl (uitsluitend in het Nederlands, voorlopig). ES gaat uitdrukkelijk niet in op voorstellen voor opdrachten op basis van 'no cure no pay'. Ook constructies voor inhuur of betaling via derde partijen worden niet geaccepteerd. Facturen worden direct na afronding van een opdracht verstuurd, of ten minste eens per maand. De betalingstermijn is 21 kalenderdagen na datum factuur.